Jakie są etapy płatności?

Etapy płatności za projekt wyglądają następująco :

  • Pierwsza zaliczka – około 10% ceny
  • Rozliczenie koncepcji – również jako zaliczka – 20% ceny,
  • W dniu przekazania dokumentacji Inwestorowi – 65% ceny,
  • Po otrzymaniu przez Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę – ostatnie 5% ceny.

Rozliczenie to dotyczy projektu architektoniczno-budowlanego.
W przypadku projektu wykonawczego rozpatrujemy każdy przypadek indywidualnie.

Comments are closed.